Koester uw herinneringen

De herinnering en de liefde na het overlijden van een dierbare tastbaar maken, is een bron van intense gevoelens.

Het is soms moeilijk om naar de begraafplaats te gaan, om praktische redenen zoals door een verhuizing of door beperkte mobiliteit maar ook omwille van de tristesse die er vaak overheerst.

De liefde en de herinnering aan je dierbare kunnen wij u aanbieden in een gedenkdiamant,'SoulGem'.

Sinds enkele jaren biedt de wetenschap ons de mogelijkheid om de herinnering aan een overleden dierbare op een andere manier levend te houden. Het is mogelijk uit de as van de overledene een diamant te scheppen (te laten groeien).

Soulgem maakt de herinnering aan uw dierbare tastbaar, een leven lang. Deze herinneringsdiamanten staan symbool voor liefde en eeuwigheid en creëren een uiterst persoonlijk sieraad met een uitgesproken sentimentele waarde.